ПРАВНЕ ТЕМЕ

УДРУЖИВАЊЕ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Стефан Гојковић

Чланак описује правни оквир којима се омогућава удруживање судијских помоћника ради остваривања заједничких интереса и циљева, као и заштите права. Такође, обухвата основне мотиве овог стручног удруживања.

Preuzmite PDF članak klikom

ВОЛОНТИРАЊЕ У ПРАВОСУЂУ

Ђорђе Прпа

Чланак критички анализира праксу волонитрања у правосуђу након положеног правосудног испита, односно након завршеног приправничког стажа, са посебним акцентом на незавидан материјални положај лица која се налазе у овом статусу, као и његов одраз на смањење интересовања за рад у правосуђу.

Preuzmite PDF članak klikom

ЗНАЧАЈ ИЗУЗИМАЊА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ИЗ РЕЖИМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Марко Николић

Чланак прави кратак осврт на тренутни статусни и материјални положај судијских помоћника у правосудном систему, са аргументованим указивањем на важност одлуке о  њиховом изузимању из статуса државних службеника.

Preuzmite PDF članak klikom