АСОЦИЈАЦИЈА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Обавештења АСП

Добро дошли.
Ми смо “Асоцијација судијских помоћника”, добровољна, струковна, професионална, нестраначка, невладина и непрофитна организација основана ради остваривања циљева у области владавине права. Ми смо судијски помоћници и судијски помоћници волонтери који су свесни да се нико неће бринути за нас, осим нас самих. Такође смо свесни да појединац не може да учини ништа сам. Позивамо вас да нам се придружите и да заједничким снагама радимо за добробит сваког судијског помоћника.

НАШИ ЦИЉЕВИ СУ:

Заштита права и интереса судијских помоћника

Основни циљ и сврха постојања Асоцијације судијских помоћника је свеобухватна заштита права и интереса судијских помоћника кроз активности које су усмерене ка решавању бројних проблема са којима се они свакодневно суочавају. Судијски помоћници су виталан део српских судова и правосуђа у целини.

Побољшање правног положаја судијских помоћника

Судијски помоћници су, по важећим прописима, државни службеници, иако не врше послове у органима државне управе, већ у оквиру судске власти. Асоцијација се залаже за хитно измештање судијских помоћника из тог режима и доношење новог Закона, којим би се правни положај судијских помоћника уредио на нови и бољи начин. Судијски помоћници = Нова правосудна професија.

Побољшање материјалног положаја судијских помоћника и промена система плата

Судијски помоћници израђују значајан, ако не и већински, део (нацрта) судских одлука и незаменљив су чинилац судског система у Републици Србији. Израда тзв. нацрта одлука (што често представља и целу одлуку) је само један од послова судијских помоћника. Плате које судијских помоћници остварују већ годинама, ни приближно не рефлектују њихов значај за функционисање судова. Још прецизније, плате су ниске. Велики број судијских помоћника има плату испод републичког просека. Асоцијација се залаже за побољшање материјалног положаја судијских помоћника и измену система плата. Плата судијског помоћника треба да буде у процентуалном износу плате судије суда у ком је судијски помоћник запослен. Наведени систем је најправичнији.

Укидање волонтирања судијских помоћника

Асоцијација сматра да постојање волонтирања судијских помоћника није у складу са прописима наше земље. Стога се залажемо за укидање ове негативне појаве и пријем свих судијских помоћника, који волонтирају у судовима, у радни однос.

Стручно усавршавање судијских помоћника

Асоцијација сматра да је зарад остваривања пуног потенцијала, потребно омогућити што већу укљученост судијских помоћника у програме стручног усавршавања. Настојаћемо да кроз организовање семинара и предавања, као и кроз међусобно дељење разноврсног знања које постоји међу нашим члановима из судова различитих надлежности, дамо допринос даљем развитку правничког умећа и правничке мисли међу судијским
помоћницима.

Подизање угледа и заштита достојанства судијских помоћника

Асоцијација се залаже за подизање свести о значају рада судијских помоћника и њене активности су усмерене на учешће у креирању и усвајању законских решења која ће одговарати значају судијских помоћника за судство и обезбедити положај у правном систему Републике Србије који одговара фактичком доприносу судијских помоћника владавини права у
нашој земљи.

Асоцијација је отворена за пријем нових чланова и позива све заинтересоване да активно учествују у побољшању положаја судијских помоћника. Придружите нам се!

www.asocijacijasp@gmail.com

сарадња:

Друштво судија Србије