Јавна расправа о нацртима правосудних закона – 26. децембар 2022. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавној расправи о Нацрту закона о уређењу судова, Нацрту закона о судијама, Нацрту закона о Високом савету судства, Нацрту закона о јавном тужилаштву и Нацрту закона о Високом савету тужилаштва (у даљем тексту: нацрти правосудних закона) која је одржана у Новом Саду. Од стране представника Асоцијације указано је на потребу изузимања судијских помоћника из надлежности извршне власти и указано да је проблематично да извршна власт (Министарство правде Републике Србије) контролише судско особље, односно судијске помоћнике, такође је указано на проблем судијских помоћника волонтера. Одговорено је да ће бити донет lex specialis који ће регулисати положај судијских помоћника, те да ће новим законом волонтирање судијских помоћника бити изричито забрањено.