Tag reforma pravosđa

Састанак на тему потреба и изазова у вези са отвореним подацима у области релевантним за приступ правди – 16. април 2024. године

Представник Асоцијације судијских помоћника је 16. априла 2024. године присуствовао састанку – радионици у организацији USAID-a и Националног конвента о Европској унији на тему ”Потребе и изазови цивилног друштва и академске заједнице у вези са отвореним подацима у области релевантним…

Конференција “Вредновање рада судија” – 6. октобар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника присуствовали су конференцији ”Вредновање рада судија”, у организацији Друштва судија Србије, која је одржана у Београду, дана 6. октобра 2023. године.

30. Саветовање привредних судова Републике Србије – 05. до 08. септембар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника присуствовали су јубиларном 30. Саветовању привредних судова Републике Србије који се одржао на Златибору од 05. до 08. септембра 2023. године.

Седница радне групе Националног конвента o Европскoj унији – 9. мај 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника су присуствовали седници Радне групе Националног конвента о Европској унији, који је одржан у Београду. На седници је представљен извештај о примени ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – Први квартал 2023. године и вођена је…

Конференција Националног конвента о Европској унији – 11. и 12. април 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника су присуствовали дводневној конференцији Националног конвента о Европској унији у оквиру пројекта ”Let the justice rule the region”, која је одржана у Београду, на ком је најављено формирање Радне групе за израду закона који регулише положај…

Конференција о реформи правосуђа – 21. фебруар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на Конференцији о реформи правосуђа у организацији Министарства правде и заједничког пројекта Европске Уније и Савета Европе ”Подршка реформи правосуђа у Србији”,која је одржана у Београду. Представници Асоцијације су поставили питање: ”Када ће бити…

Јавно слушање предлога закона – 26. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавном слушању на тему: ”Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије”, које је одржано у Народној скуштини Републике Србије и на истој је од…

Примедбе и сугестије Асоцијације поводом решења у нацртима правосудних закона

Асоцијација судијских помоћника је Министарству правде Републике Србије упутила примедбе и сугестије поводом решења у нацртима правосудних закона. Асоцијација је поздравила предложене измене законских прописа и истакла да исте сматра позитивним корацима ка даљем унапређењу независности судске власти. Примедбе и…

Округли сто поводом нацрта правосудних закона – 10. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на округлом столу са представницима цивилног друштва, а поводом нацрта правосудних закона која је одржана у Београду. На истој је дискутовано о потреби да се положај судског особља хитније регулише у виду посебног закона.…

Јавна расправа о нацртима правосудних закона – 27. децембар 2022. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавној расправи поводом нацрта правосудних закона, која је одржана у Београду. На истој је такође речено да ће бити донет lex specialis који ће регулисати положај судијских помоћника. Од стране представника Асоцијације је…