Јавно слушање предлога закона – 26. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавном слушању на тему: ”Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије”, које је одржано у Народној скуштини Републике Србије и на истој је од стране представника Асоцијације изнета забринутост поводом непостојања временског рока за доношење Закона о судском особљу, те је истакнуто да је потребно да се најскорије регулише и побољша положај судијских помоћника-волонтера, у смислу пријема истих у радни однос.