Јавна расправа о нацртима правосудних закона – 27. децембар 2022. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавној расправи поводом нацрта правосудних закона, која је одржана у Београду. На истој је такође речено да ће бити донет lex specialis који ће регулисати положај судијских помоћника. Од стране представника Асоцијације је предложено да се одредба Закона о уређењу судова, која се односи на судско особље, временски ограничи.