Примедбе и сугестије Асоцијације поводом решења у нацртима правосудних закона

Асоцијација судијских помоћника је Министарству правде Републике Србије упутила примедбе и сугестије поводом решења у нацртима правосудних закона. Асоцијација је поздравила предложене измене законских прописа и истакла да исте сматра позитивним корацима ка даљем унапређењу независности судске власти. Примедбе и сугестије се односе на недостатак измена у погледу: 1) регулисања свеукупног положаја судијских помоћника и њиховог изузимања из режима државних службеника подређених Министарству правде Републике Србије, 2) волонтирања судијских помоћника и 3) радног односа судијских помоћника на одређено време у дужем временском периоду. Асоцијација је указала да се проблем недовољног броја судијских помоћника и неатрактивности звања судијског помоћника за младе правнике мора решити побољшањем њиховог материјалног положаја, али такође и побољшањем њиховог друштвеног статуса тако што би путем посебног закона и изузимања из режима државних службеника признала њихова круцијална важност за функционисање независног и ефикасног судства. Такође је указала да радни односи на одређено време у дужем временском периоду (негде и по неколико година), поред ниских зарада, додатно отежава прилив новог кадра који је правосуђу нужно потребан. Истакла је и да неплаћени рад у смислу волонтирања судијских помоћника обесхрабрује младе правнике слабијег имовинског стања за рад у судовима.