Округли сто поводом нацрта правосудних закона – 10. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на округлом столу са представницима цивилног друштва, а поводом нацрта правосудних закона која је одржана у Београду. На истој је дискутовано о потреби да се положај судског особља хитније регулише у виду посебног закона. Од стране представника Асоцијације указано је да је алармантно стање по питању положаја судијских помоћника и да је потребно да се исти побољша, поготово у смислу бољег материјалног положаја, а све како би се спречио одлив кадра из правосуђа.