Конференција о реформи правосуђа – 21. фебруар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на Конференцији о реформи правосуђа у организацији Министарства правде и заједничког пројекта Европске Уније и Савета Европе ”Подршка реформи правосуђа у Србији”,која је одржана у Београду. Представници Асоцијације су поставили питање: ”Када ће бити донет закон о судијским помоћницима?” Од стране панелиста је одговорено да је предстоји формирање радне група за lex specialis, као и да су предвиђања да ће се закон донети следеће године. Такође је, од стране панелиста, указано да је потребно да се судијски помоћници уведу под надлежност Високог савета судства, те да је потребно обезбедити заштиту судијских помоћника-волонтера.