POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta https://asocijacijasp.com/ podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Asocijacija sudijskih pomoćnika (u daljem tekstu: ASP) čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimо i štitimо informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

Možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti ASP.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu https://asocijacijasp.com/, jesu autorsko pravo ili vlasništvo ASP ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. ASP će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izmena uslova korišćenja

ASP može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

ASP čuva privatnost svih posetilaca svojih internet sajtova i štiti lične podatke posetilaca internet sajta.