Обавештења

Спортске радничке игре Будва – 18.-23. јун 2023. године

Чланови Асоцијације судијских помоћника су учествовали на спортским радничким играма “21. Сусрети правосуђа Србије” које су биле одржане у Будви и узели учешће у такмичењима у пливању, одбојци, атлетици, пикаду и кошарци. Мушки кошаркашки тим “Правосуђе Београд”, за који је…

Годишње саветовање судија у Врњачкој Бањи – 25. и 26. маја 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника присустовали су Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи у организацији Врховног суда Републике Србије и пратили излагање великог броја стручних реферата из различитих правних области.

Седница радне групе Националног конвента o Европскoj унији – 9. мај 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника су присуствовали седници Радне групе Националног конвента о Европској унији, који је одржан у Београду. На седници је представљен извештај о примени ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – Први квартал 2023. године и вођена је…

Конференција Националног конвента о Европској унији – 11. и 12. април 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника су присуствовали дводневној конференцији Националног конвента о Европској унији у оквиру пројекта ”Let the justice rule the region”, која је одржана у Београду, на ком је најављено формирање Радне групе за израду закона који регулише положај…

Конференција о реформи правосуђа – 21. фебруар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на Конференцији о реформи правосуђа у организацији Министарства правде и заједничког пројекта Европске Уније и Савета Европе ”Подршка реформи правосуђа у Србији”,која је одржана у Београду. Представници Асоцијације су поставили питање: ”Када ће бити…

Јавно слушање предлога закона – 26. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавном слушању на тему: ”Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије”, које је одржано у Народној скуштини Републике Србије и на истој је од…

Примедбе и сугестије Асоцијације поводом решења у нацртима правосудних закона

Асоцијација судијских помоћника је Министарству правде Републике Србије упутила примедбе и сугестије поводом решења у нацртима правосудних закона. Асоцијација је поздравила предложене измене законских прописа и истакла да исте сматра позитивним корацима ка даљем унапређењу независности судске власти. Примедбе и…

Округли сто поводом нацрта правосудних закона – 10. јануар 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на округлом столу са представницима цивилног друштва, а поводом нацрта правосудних закона која је одржана у Београду. На истој је дискутовано о потреби да се положај судског особља хитније регулише у виду посебног закона.…

Јавна расправа о нацртима правосудних закона – 27. децембар 2022. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавној расправи поводом нацрта правосудних закона, која је одржана у Београду. На истој је такође речено да ће бити донет lex specialis који ће регулисати положај судијских помоћника. Од стране представника Асоцијације је…

Јавна расправа о нацртима правосудних закона – 26. децембар 2022. године

Представници Асоцијације судијских помоћника били су на јавној расправи о Нацрту закона о уређењу судова, Нацрту закона о судијама, Нацрту закона о Високом савету судства, Нацрту закона о јавном тужилаштву и Нацрту закона о Високом савету тужилаштва (у даљем тексту:…