Солидарност судијских помоћника у вези са тзв. стимулацијом

У светлу актуелне несигурности у вези са износом тзв. стимулације и најновијих, додуше још незваничних информација, Асоцијација судијских помоћника позива све судијске помоћнике да, независно од чланства у нашем удружењу (и независно од тога у ком суду раде, којег су звања и да ли ће их ово погоршање материјалног стања непосредно погодити) искажу солидарност према својим колегама којима би, у случају усвајања предлога износ додатка на име побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у правосуђу тзв. стимулације износио 1.000,00 (хиљаду!) динара.

Ако би се усвојио ”предлог од 1000 динара”, поред тога што је понижавајући за судијске помоћнике, био би штетан и за правосуђе у целини. Ово из разлога што би се на тај начин, још једном, послала порука свим младим правницима да је суд последње место на коме треба да се запосле, усавршавају своје знање и граде основе за будућу каријеру.

АСПје од првих предлога различитих износа стимулације, те кашњења исплате исте исказала противљења и у складу са тим се оглашавала 23. јануара, 12. марта и 21. марта 2024. године, те се обратила Министарству правде са дописом – молбом 27. марта 2024. године, у ком је детаљно образложено из којих разлога не треба ићи путем подела и дискриминисања судијских помоћника – најстручнијег кадра судског особља. Посебно имајући у виду да су судијски помоћници, неспорно, ниско плаћени за свој рад.

Скорашња дешавања су изнова доказала да ми као судијски помоћници можемо своја права и интересе заштити једино удруживањем, те да нико неће решавати наше проблеме осим нас самих. Неуједињени, остајемо монета за поткусуривање.