Реаговање Асоцијације судијских помоћника на саопштења Синдиката правосуђа Србије везаних за тзв. стимулацију

Синдикат правосуђа Србије је дана 15.01.2024. године и 19.01.2024. године на својој интернет страници (http://www.sind-prav.org.rs/novosti21.htm#VE%C5%A0T) објавио два саопштења која су, у најмању руку, забрињавајућа.

Предлог који именовани синдикат износи (да се запосленима који примају зараду испод републичког просека износ висине додатка ради побољшања материјалног положаја, тзв. стимулације увећа, а да се запосленима који примају зараду изнад репубичког просека настави исплата досадашњег износа), сматрамо директно усмереним против интереса судијских помоћника.

Наведено из разлога што су судијски помоћници претежна категорија запослених у правосуђу (судског особља) која може (након вишегодишњег рада у суду) остварити зараду која је виша од просечне републичке зараде. Константно истичемо проблем неадекватне (ниске) зараде судијских помоћника и снажно се противимо предлогу именованог синдиката, будући да би предложеном конструкцијом већ лош материјални положај судијских помоћника био, услед раста цена, погоршан. Сматрамо да је прављење додатних подела међу запосленима у правосуђу изузетно штетно и да је улога сваког синдиката или струковног удружења у правосуђу да подстиче солидарност и заједништво међу људима који обављају рад у правосуђу, независно од висине њихових примања или чланства у синдикату.

Судијски помоћници обављају стручне послове који су јако битни за функционисање судова, запослени су у правосуђу и спадају у судско особље, стога ни на који начин не смеју бити дискриминисани, па ни из разлога што имају и динар вишу зараду од републичког просека или у зависности од чланства у синдикату.

Износ висине тзв. стимулације треба да буде једнак за све.