Годишње саветовање судија у Врњачкој Бањи – 25. и 26. маја 2023. године

Представници Асоцијације судијских помоћника присустовали су Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи у организацији Врховног суда Републике Србије и пратили излагање великог броја стручних реферата из различитих правних области.