Борба против ”предлога од 1000 динара”: кратки осврт

Коначно, 2. априла 2024. године, донето је решење којим се одређује новчана накнада на име побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у правосуђу – тзв. стимулација и то у износу од 7.500,00 динара, за све запослене. Када се има у виду шта је све претходило томе, слободно се може рећи да је овај епилог једини правилан и правичан.

Наведена новчана накнада протеклих година исплаћивана је у једнаким износима за све запослене у правосуђу. Раније се дешавало да почетком године касне уплате, али би увек стизале након пар месеци. Ове године, међутим, ствари се мењају.

Из јавно доступних информација и објава Синдиката правосуђа од 15. јануара и 19. јануара произлази да је наведени синдикат предлагао исплате предметне накнаде у различитим износима у зависности од тога да ли је плата изнад или испод републичког просека, те се чак предлагало условљавање исплате овог додатка чланством у синдикату. Наведени предлог, који је износ накнаде везивао за износ плате, по нашем схватању, био је директно усмерен против судијских помоћника, будући да управо судијски помоћници, након вишегодишњег (некад и деценијског) рада, могу да ”досегну” до плате која је изнад републичког просека. Имајући то у виду, Асоцијација судијских помоћника је реаговала саопштењем дана 23. јануара.

Након скоро два месеца изостанка јавних, званичних информација Синдикат правосуђа обавештењем од 17. марта понавља своје предлоге увођење разлике у износу накнаде при чему износи информације о платама запослених у правосуђу и то на тај начин што плате појединих звања државних службеника и намештеника приказује у почетним износима док плате звања у којима су судијски помоћници (саветник, самостални саветник и виши саветник) приказује у највишим могућим износима. Како смо овакав начин приказивања сматрали некоректним, те да је исти стварао погрешну слику о разликама у износима плата, АСП је реаговала саопштењем (21. март) у ком је детаљно приказан тачан начин обрачуна плата, тачни износи плата и указано је да је највећи број судијских помоћника са платама које су ближе почетном износу.

АСП је детаљно пратио и саопштења, такође репрезентативног, синдиката –  СОПОС (Синдикат организација правосудних органа Србије) поводом спорног питања. АСП може само похвалити принципијелно држање СОПОС-а, будући да из њихових саопштења произлази да су и јавно и на преговорима са представницима Министарства правде заговарали став да износ предметног додатка треба бити у истом износу за све запослене, без обзира на висину плате запосленог у правосуђу, чланства у одређеном синдикату или било којег другог својства.

Посебно треба истаћи да је управо на основу саопштења СОПОС-а од 19. марта шира заинтересована јавност дошла до информација о коначном предлогу – идеји о износу стимулације према ком би судијски помоћници, чија је плата изнад републичког просека, примали додатак у износу од 1.000,00 динара. Како су ове информације изнете на време, биле су од неизмерног значаја приликом спречавања усвајања наведеног предлога чија би примена несумњиво довела до даљег продубљивања незадовољства и подела у правосуђу.

Како је дана 27. марта постало јасно да ”предлог од 1000 динара” јесте неминовност, АСП је истог дана реаговао и дописом пружио подршку СОПОС-у (у борби против оваквог дискриминаторног предлога). Такође АСП се директно обратио Министарству правде, дописом – молбом у ком смо још једном указали на чињенице да је материјални положај судијских помоћника већ довољно лош, да предметна новчана накнада не представља солидарну или социјалну помоћ, да није условљена ”лошијим материјалним положајем”, ”нижом платом”, ”платом испод републичког просека”, ”висином стручне спреме” итд. У допису смо такође нагласили да је сваки предлог везан за различит износ накнаде, односно селекција ко заслужује или не заслужује виши износ, на штету судијских помоћника. Истакнуто да побошљање материјалног положаја једне групе запослених у правосуђу, не треба постизати погоршањем положаја друге групе запослених у истом, те да износ накнаде, без икакве дискриминације, треба да буде у идентичном износу за све.

АСП се овим путем јавно захваљује СОПОС-у и на апелу који је упутио Министарству правде 28. марта, у којем је изнова исказао бригу за све запослене у правосуђу, невезано којој категорији запослених припадају. У наведеном апелу је  наведено да је нужно да се донесе одлука која ће осигурати једнакост и равноправност свих запослених у правосуђу, без подела и непотребних разлика.

Поред тога, што се већ самостално обратила Министарству правде, АСП је свесрдно подржала и акцију прикупљања потписа за допис који су Министарству правде поднели судијски и тужилачки помоћници. АСП је одушевљена солидарношћу и колегијалношћу које је исказало огроман број колега помоћника потписника, те сматра сваки потпис подједнако важним.

Напослетку, АСП се захваљује и Министарству правде на исказаном разумевању и донетој правилној одлуци која је у интересу правосуђа у целини.


АСОЦИЈАЦИЈА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА